O firmie

Firma „ BIURO DORADZTWA PODATKOWEGO” powstała w styczniu 1998 r, i jest prowadzona przez Doradcę Podatkowego Józefa Satorę wpisanego na listę Doradców Podatkowych przez Ministra Finansów pod nr.04338 . Firma zatrudniając cztery osoby specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie porowadzących działalności gospodarczej. Prowadzona działalność w firmie jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA

 

Zmiany w prawie podatkowym są dokonywane albo za wcześnie, albo za późno, abyś mógł na nich skorzystać

Oferta

Kompleksowa obsługa prawno – podatkowa:

 • podmiotów gospodarczy prowadzących każdą działalność gospodarczą w Polsce,
 • w obrocie z krajami Unii Europejskiej i pozostałymi krajami
 • osób fizycznych uzyskujących dochody podlegających opodatkowaniu
    – w siedzibie biura doradcy lub
    – w firmie u podatnika z wykorzystaniem księgowego programu komputerowego CDN Optima

1. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej w formie:

 • ksiąg rachunkowych
 • podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu
 • ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego

2. Prowadzenie dodatkowych usług księgowych:

 • ewidencji zakupów i sprzedaży podatku VAT
 • ewidencji środków trwałych
 • ewidencji wyposażenia
 • ewidencji przychodów pracowniczych lub/i zleceniodawców

3. Sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych:

 • sporządzanie deklaracji PIT, VAT, CIT
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych i rejestracyjnych

4. Doradztwo podatkowe minimalizujące obciążenia podatkowe.

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej:

1. Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników, zleceniobiorców

2. Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników i zleceniobiorców

3. Obliczanie delegacji służbowych

4. Sporządzanie wzorów dokumentów kadrowych

5. Doradztwo w zakresie przepisów Kodeksu Pracy

W zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych , korygujących do ZUS
 • elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie przelewów bankowych ubezpieczeń ZUS
 • dostarczenie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach ZUS
 • sporządzanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego
 • sporządzanie wniosków emerytalnych, rentowych z tytułu niezdolności do pracy
 • optymalizacja wnioskowanych świadczeń z ZUS emerytalnych, rentowych, zasiłkowych, ustalających kapitał początkowy
 • sporządzanie odwołań i składanie innych dokumentów do ZUS

Doradztwo podatkowo – gospodarcze:

 • doradztwo dotyczące zakładania firmy, wyboru opodatkowania, formy prawnej
 • sporządzanie dokumentacji dotyczących rejestracji firmy osoby fizycznej, osoby prawnej
 • sporządzanie bilansów rachunków zysków i strat, prognoz, analiz finansowych,
 • kompleksowa obsługa likwidacji firmy
 • przekształcenia firm osoby fizycznej, spółek cywilnych , jawnych , kapitałowych
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym

Inne usługi doradcze:

 • stały nadzór w działalności w zakresie obowiązków podatkowych
 • reprezentacja podatnika wobec Urzędu Skarbowego, ZUS
 • zastępstwo w postępowaniu kontrolnym
 • dostarczanie lub przesyłanie dokumentów do Urzędów Skarbowych
 • pomoc prawna i merytoryczna w prowadzonych kontrolach U S
 • sporządzanie opinii ,udzielanie porad w obszarze prawa podatkowego
 • sporządzanie pism w sprawach podatkowych
 • podatkowa analiza planowanych przedsięwzięć
 • praktyczne szkolenia, przygotowujące do egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • szkolenia stażowe na kandydatów na doradców podatkowych

 

Napisz do nas!ul. Zakopiańska 2c/7
30-418 Kraków

012-267-20-84
601-489057

biuro@satora.pl