Oferta

Kompleksowa obsługa prawno – podatkowa:

  • podmiotów gospodarczy prowadzących każdą działalność gospodarczą w Polsce,
  • w obrocie z krajami Unii Europejskiej i pozostałymi krajami
  • osób fizycznych uzyskujących dochody podlegających opodatkowaniu
        – w siedzibie biura doradcy lub
        – w firmie u podatnika z wykorzystaniem księgowego programu komputerowego CDN Optima

1. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej w formie:

  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu
  • ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego

2. Prowadzenie dodatkowych usług księgowych:

  • ewidencji zakupów i sprzedaży podatku VAT
  • ewidencji środków trwałych
  • ewidencji wyposażenia
  • ewidencji przychodów pracowniczych lub/i zleceniodawców

3. Sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych:

  • sporządzanie deklaracji PIT, VAT, CIT
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • sporządzanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych i rejestracyjnych

4. Doradztwo podatkowe minimalizujące obciążenia podatkowe.

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej:

1. Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników, zleceniobiorców

2. Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników i zleceniobiorców

3. Obliczanie delegacji służbowych

4. Sporządzanie wzorów dokumentów kadrowych

5. Doradztwo w zakresie przepisów Kodeksu Pracy

W zakresie ubezpieczeń społecznych:

  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych , korygujących do ZUS
  • elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
  • sporządzanie przelewów bankowych ubezpieczeń ZUS
  • dostarczenie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach ZUS
  • sporządzanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego
  • sporządzanie wniosków emerytalnych, rentowych z tytułu niezdolności do pracy
  • optymalizacja wnioskowanych świadczeń z ZUS emerytalnych, rentowych, zasiłkowych, ustalających kapitał początkowy
  • sporządzanie odwołań i składanie innych dokumentów do ZUS

Doradztwo podatkowo – gospodarcze:

  • doradztwo dotyczące zakładania firmy, wyboru opodatkowania, formy prawnej
  • sporządzanie dokumentacji dotyczących rejestracji firmy osoby fizycznej, osoby prawnej
  • sporządzanie bilansów rachunków zysków i strat, prognoz, analiz finansowych,
  • kompleksowa obsługa likwidacji firmy
  • przekształcenia firm osoby fizycznej, spółek cywilnych , jawnych , kapitałowych
  • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
  • sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym

Inne usługi doradcze:

  • stały nadzór w działalności w zakresie obowiązków podatkowych
  • reprezentacja podatnika wobec Urzędu Skarbowego, ZUS
  • zastępstwo w postępowaniu kontrolnym
  • dostarczanie lub przesyłanie dokumentów do Urzędów Skarbowych
  • pomoc prawna i merytoryczna w prowadzonych kontrolach U S
  • sporządzanie opinii ,udzielanie porad w obszarze prawa podatkowego
  • sporządzanie pism w sprawach podatkowych
  • podatkowa analiza planowanych przedsięwzięć
  • praktyczne szkolenia, przygotowujące do egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • szkolenia stażowe na kandydatów na doradców podatkowych